+372 5323 3732  
I-IV: 10.00-20.00, V: 10.00-18.30
toode(t) 0,00 € eest
0
toode(t) 0,00 € eest
0

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimase ajakohastamise kuupäev: 12.04.2023.

1. ÜLDINFO

1.1. Teie privaatsus ja teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks prioriteetne, seetõttu soovime käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi: Privaatsuspoliitika) teile selgitada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ja säilitame, millised õigused teil andmesubjektina on ning anda muud olulist teavet teie isikuandmete töötlemise kohta.
1.2. Andmekaitse üldmäärus nr 2016/679 (EL) (edaspidi GDPR) kehtestab meile ja teistele vastutavatele andmetöötlejatele Isikuandmete töötlemise aluspõhimõtted ja nõuded. Teie Isikuandmete töötlemisel järgime GDPR-i ja teiste kehtivate õigusaktide nõudeid ning järelevalveasutuste juhiseid.
1.3. Mõiste "isikuandmed" (edaspidi: Isikuandmed), nagu seda kasutatakse käesolevas privaatsuspoliitikas, on määratletud GDPR-is ja hõlmab, lisaks muule, mis tahes teavet või teabe kogumit, mille põhjal saame teid otseselt või kaudselt tuvastada, näiteks teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber jne.
1.4. Käesolevat Privaatsuspoliitikat rakendatakse siis, kui te külastate meie veebisaiti, mis on aadressil https://www.kamadobono.ee/ (edaspidi: Veebisait), kui kasutate meie hallatavat e-poodi (edaspidi: E-pood), ning kui võtate meiega ühendust telefoni teel või muude suhtluskanalite kaudu. Samuti teavitame ja kommunikeerime müüdavatest kaupadest oma sotsiaalvõrgustike kontodel Facebook, Instagram ja Tik Tok (edaspidi: Sotsiaalmeediakontod), seega võib ka seal teie poolt esitatud teavet töödelda.
1.5. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et E-pood või Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele või sotsiaalvõrgustike kontodele. Sellistel veebisaitidel või sotsiaalvõrgustike kontodel käesolevat privaatsuspoliitikat ei rakendata ja te peaksite enne sellistele veebisaitidele või kontodele oma Isikuandmete esitamist üle vaatama nende privaatsuspoliitikad.
1.6. Kui tellite meilt kaupu, kasutate meie E-poodi ja Veebisaiti, külastate meie Sotsiaalmeediakontosid, võtate meiega ühendust, tellite meie uudiskirja, järeldame, et olete lugenud ja tutvunud Privaatsuspoliitikas sisalduva teabega teie Isikuandmete töötlemise, Isikuandmete kasutamise eesmärkide, viiside ja korraga.
1.7. Võime Privaatsuspoliitikat muuta, seega külastage Veebisaiti regulaarselt ja lugege Privaatsuspoliitika viimast avaldatud versiooni. Mõnel juhul võime teile esitada teatud meie pakutavate teenuste kohta eraldi privaatsusteatised. Selliseid teateid tuleks lugeda koos käesoleva Privaatsuspoliitikaga.

2. KES ME OLEME?

2.1. Me oleme Leedu Vabariigis asutatud väikeettevõte MB Leto projektai, juriidilise isiku kood 303177592, aadress Verkių tn. 27, LT-09108, Vilnius, Leedu (edaspidi: MB Leto projektai või meie) ja oleme teie Isikuandmete vastutav töötleja.
2.2. Vastutav töötleja määrab, millistel eesmärkidel ja viisidel Isikuandmeid töödeldakse. Volitatud töötleja töötleb Isikuandmeid ainult vastutava töötleja nimel, vastutava töötleja määratud eesmärkidel ja viisil.

3. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEMME JA KUIDAS NEID SAAME?

3.1. Töötleme Teie isikuandmeid, mida oleme saanud järgmistel viisidel:
3.1.1. Registreerimisandmed, mille esitate konto loomisel E-poes, kui tellite meie tooteid, võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel jne;
3.1.2. Teave, mille saadate MB Leto projektaile meie sõnumivahetuse, vestluse, teadete, fotode üleslaadimise või sarnaste funktsioonide kaudu;
3.1.3. Teave meie E-poe, teie konto, veebisaidi, Sotsiaalmeediakontode, näiteks teenuse kasutamise ajaloo, teie IP-aadressi, Veebisaidi külastuste ajaloo, eelistuste, avatud URL-i linkide jne kohta;
3.1.4. Kui Teie isikuandmeid edastavad meile Teie sugulased või tuttavad, siis Teie nõusolekul märgivad nad näiteks Teie kontaktid kaubale järele tulemiseks, märgivad Teid kauba saajaks või volitatud isikuks jne;
3.1.5. Kui saame teavet tehtud maksete kohta kolmandatelt isikutelt, näiteks makseasutustelt jne;
3.1.6. Kui edastate teavet ja osalete meie korraldatud kliendiküsitlustes, külastate meie füüsilisi kauplusi, helistate meie klienditeeninduse ja teenuste telefoninumbritele;
3.1.7. Kogume teavet mitmesuguste tehnoloogiate, näiteks küpsiste ja rakendusliideste abil, sealhulgas siis, kui külastate meie Veebisaiti ja E-poodi, kasutades ühte või mitut seadet, olenemata sellest, kas olete sisse loginud või mitte.
3.2. Järgime sätet, et meile Isikuandmeid esitav isik vastutab nii oma Isikuandmete kui ka teiste isikute (näiteks töötajate, esindajate) kohta käivate Isikuandmete esitamisel selliste Isikuandmete õigsuse, täielikkuse ja asjakohasuse eest, ning ka isiku, kelle andmed esitati, nõusoleku eest tema Isikuandmete meile edastamiseks. Teatud juhtudel võime siiski võtta proportsionaalseid meetmeid ja paluda teil kinnitada, et isikul on õigus meile Isikuandmeid esitada (näiteks registreerimis- või tootevormide täitmisel). Vajadusel (näiteks kui isik küsib meilt oma Isikuandmete saamise kohta) märgime selliste andmete edastaja.

4. MILLISEID TEIE ISIKUANDMEID, MIS EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TÖÖTLEME?

4.1.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töödeldavad Isikuandmed

Isikuandmete töötlemise tähtajad

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus.

Et saaksime pakkuda võimalust kasutada E-poes registreeritud ostja kontot ja tuvastada teid ostjana.

Teie ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress, parool, telefoninumber, aadress ja/või kättetoimetamise aadress, esindatava juriidilise isiku nimi, aadress, ametikoht, seos esindatava juriidilise isikuga, E-poe ja konto kasutusajalugu, kaupade, teenuste tellimisega ja kontoga seotud sisu ja sõnumid.

Määratud eesmärgil töötleme teie Isikuandmeid konto kasutamise perioodil ja 10 aastat pärast viimast kontole sisselogimist.

Teiega sõlmitud lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);
Meie või kolmanda isiku õigustatud huvi täita oma kohustusi kvaliteetsel ja tõhusal viisil (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

Kauba müügi ja/või teenuste osutamise, sh kauba kohaletoimetamise lepingu sõlmimine ja täitmine.

Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress ja/või toote kohaletoimetamise aadress, maksekonto number, makseteave, tellimuse teave ja muu teave, esindatava juriidilise isiku nimi, aadress, ametikoht ja/või suhe esindatava juriidilise isikuga, kaupade ja teenuste tellimisega seotud sisu ja sõnumid.

Töötleme Teie Isikuandmeid lepingu kehtivusaja jooksul ja 10 aastat alates lepingu lõppemisest.

Teiega sõlmitud lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);
Meie või kolmanda isiku õigustatud huvi täita oma kohustusi kvaliteetsel ja tõhusal viisil (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

Veebisaidi kasutamine, kauba tellimuse või päringu esitamine, kaupade registreerimine Veebisaidil.

Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, Veebisaidi kasutamise ajalugu, tellimuse teave, muu kaupade tellimiseks, teenuste osutamiseks või kaupade registreerimiseks vajalik teave, samuti muu Veebisaidiga seotud sisu.

Määratud eesmärgil töötleme Teie Isikuandmeid tellimuste haldamise ja toote registreerimise perioodil ning 3 aastat alates kauba ja/või teenuse tellimuse vormistamisest ja toote registreerimise lõppemisest.

Teiega sõlmitud lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);
Meie või kolmanda isiku õigustatud huvi täita oma kohustusi kvaliteetsel ja tõhusal viisil (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

Garantiikohustuste täitmine, tootekvaliteedi küsimuste haldamine, meie toodete ja teenuste alane nõustamine ning muude päringute haldamine.

Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, päringu ja päringu vastuse sisu, tellimuse andmed ja muu konsultatsiooni andmiseks, garantiiteeninduse teostamiseks ja päringu haldamiseks vajalik teave, maksekonto number, makseandmed.

Töötleme Teie Isikuandmeid garantiiteeninduse ja/või kvaliteediküsimuste haldamise ja/või konsultatsiooni ajal ning 5 aasta jooksul pärast garantiiteeninduse ja/või kvaliteediküsimuste haldamise ja/või konsultatsiooni lõppemist.

Teie taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete kasutuselevõtmine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);
Meie või kolmanda osapoole õigustatud huvi pakkuda konsultatsioone, lahendada probleeme ja pakkuda teile kvaliteetseid teenuseid (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

MB Leto projektai, lepingud partnerite ja teenusepakkujatega, nende teostamine ja muu sisemine asjaajamine, näiteks IT süsteemide hooldus, kauba kohaletoimetamise korraldamine.

Teie ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametikoht, töökoha nimi, aadress, seotus juriidilise isikuga, kui esindatakse juriidilist isikut, füüsilisest isikust ettevõtja tõendi andmed, muud koostööks vajalikud andmed.

Töötleme teie isikuandmeid teenuse osutamise ja/või koostöö perioodil ning 5 aastat alates teenuse osutamise ja/või koostöö lõppemisest.

Teiega sõlmitud lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);
Meie või kolmanda isiku õigustatud huvi täita oma kohustusi kvaliteetsel ja tõhusal viisil (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

Veebilehe haldamine, toimimise, turvalisuse ja kvaliteedi parandamine, sotsiaalmeediakontod ja muud elektroonilise teabe esitamise kanalite haldamine.

IP-aadressi, küpsiste, mobiilseadme unikaalse kasutajanumbri ja muude seadete abil kogutavad andmed, kasutatava seadme andmed (mudel, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja versioon), seadme kordumatu identifikaator (näiteks teie seadme IMEI number, seadme traadita võrguliidese MAC-aadress või seadme poolt kasutatav mobiiltelefoni number), mobiilsidevõrgu teave, analüütilised andmed, näiteks teave teie külastuse kohta, sealhulgas lingid, millele klõpsasite meie Veebisaidil (sh kuupäev ja kellaaeg), otsitud ülevaatamised või teenused, lehe reageerimisaeg, teatud lehtedel viibimise aeg, lehe interaktsiooniteave (nt kerimine ja klõpsud) ja lehelt väljumiseks kasutatud meetodid, Sotsiaalmeediakontode integreerimise kaudu kogutud andmed.

Veebisaidi andmeid salvestatakse nii, nagu on kirjeldatud käesoleva privaatsuspoliitika jaotises „Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad“.
Andmeid, mis ei sisaldu jälgimistehnoloogia teabes, säilitatakse maksimaalselt 3 aastat alates kogumise kuupäevast.
Sotsiaalmeediakontodel salvestatakse infot vastavalt vastava sotsiaalvõrgustiku omaniku seatud tingimustele.

Meie või kolmanda osapoole õigustatud huvid (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);
Teie nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Kandidaatide hindamine ja valimine pakutud töökohtadele.

Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, hariduse ja tegevuse (kogemuse) andmed, CV sisu, muu kandidaadi valikuks ja/või hindamiseks vajalik või kandidaadi poolt vabatahtlikult antud teave.

Töötleme Teie Isikuandmeid valikuperioodi jooksul ja 3 kuud peale valiku lõppu, kui on saadud kandidaadi nõusolek andmete säilitamiseks pärast valikut (kui nõusolekut ei ole varem tagasi võetud).

Teie taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmete kasutuselevõtmine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) - kui esitate oma kandidatuuri meie pakutavale tööle;
Teie nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a) - kui nõustute andmete säilitamisega pärast valikut.

Uudiskirjade saatmine, küsitluste läbiviimine, turundus ning toodete ja teenuste pakkumine, mis võivad teile huvi pakkuda.

Ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, küsitluse kuulutuses, ankeedis küsitud andmed, Teile Veebilehte ja MB Leto Projektai teenuseid kasutades kogutud teave.

Andmeid töödeldakse 3 aastat alates nõusoleku saamisest või kui Isikuandmeid ei töödelda nõusoleku alusel, siis teenuste ja/või kauba kasutamise perioodil ja 3 aastat alates viimasest teenuste kasutamisest ja/või viimase kauba ostust.

Teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).
Meie või kolmanda osapoole õigustatud huvid (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);

Reklaamikonkursside, mängude, kampaaniate korraldamine.

Teie ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, konkursi, kampaania, mängukuulutuses ja (või) ankeedis küsitud andmed, suhtlusvõrgustike, konto teave ja konto omaniku poolt meiega jagatud sõnumid.

Andmeid säilitatakse kogu mängu, kampaania, konkursi perioodil ja 1 aasta jooksul pärast mängu, kampaania või konkursi lõppu.

Teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).
Meie või kolmanda osapoole õigustatud huvid (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);

Finantstehingute tegemine, raamatupidamine, võlgade haldamine.

Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametikoht, töökoha nimi, aadress, seos esindatava juriidilise isikuga, kui juriidiline isik on esindatud, maksekonto number, finantsasutus, makseteave, võlgade teave, inkassot haldava ettevõtte edastatud andmed sissemaksete ja maksekinnituste kohta.

Töötleme teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas Leedu Vabariigi peaarhivaari 9. märtsi 2011 määrusele nr. V-100, mis on kinnitatud dokumentide säilitamise üldtähtaegade registris.
Kui Isikuandmed ei satu ülalnimetatud hoiualasse, töötleme neid lepingu või pooltevahelise koostöö kehtivuse ajal ja 10 aastat pärast lepingu ja/või suhte (viimase kontakti) lõppemist.

Teiega sõlmitud lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);
Juriidilise kohustuse täitmine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c).

Vaidluste lahendamine ja nõuete käsitlemine.

Teie ees- ja perekonnanimi, esindatava juriidilise isiku nimi, aadress, ametikoht, seos esindatava juriidilise isikuga, telefoninumber, e-posti aadress, pretensiooni või muu sarnase dokumendi sisu, vaidluse ja/või pretensiooniga seotud teave ja/või dokumendid.

Töötleme teie Isikuandmeid kogu vaidluse ja/või nõude uurimise perioodi jooksul ja 3 aastat alates kohtuvälise vaidluse ja/või nõude uurimise lõppemisest ning 10 aastat pärast kohtuvaidluse uurimise lõppemist.

Meie õigustatud huvi oma õiguste ja juriidiliste nõuete esitamise, teostamise või kaitsmise vastu (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);
Juriidilise kohustuse täitmine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c).

4.2. Teatud juhtudel saame kasutada Teie poolt antud kontaktandmeid teenuste osutamise ja Veebisaidi toimimisega seotud sõnumite saatmiseks, näiteks Veebisaidi tehnilistest muudatustest, teenuste muudatustest teavitamiseks või toodetega seotud olulise teabe edastamiseks. Sellised teated on vajalikud meie teenuste nõuetekohaseks osutamiseks ja neid ei peeta reklaamteadeteks.

5. SOTSIAALMEEDIAKONTOD

5.1. Oma sotsiaalmeediakontodele postitame teavet enda ja pakutavate kaupade ning nendega seotud teenuste ja uudiste kohta. Nendes saame korraldada konkursse, reklaamikampaaniaid, kliendiküsitlusi ja jagada tööpakkumisi.

5.2. Oluline on meeles pidada, et sotsiaalmeediakontode kasutajatele ei kehti mitte ainult käesolev Privaatsuspoliitika, vaid ka nende sotsiaalvõrgustike haldajate privaatsuspoliitika, reeglid ja kasutustingimused, kus sotsiaalmeediakontod asuvad. Kui võtate meiega ühendust ja suhtlete meiega sotsiaalmeediakontodel, võime näha teatud teavet teie kui konto kasutaja kohta, olenevalt konto kasutaja valitud sotsiaalvõrgustiku privaatsusseadetest, nagu profiili ees- ja perekonnanimi, pilt , sugu, e-posti aadress, asukoht, kui määrate selle teabe avalikult kättesaadavaks. Teave, mille postitate sotsiaalmeediakonto kasutajana, võidakse olenevalt teie valitud privaatsusseadetest avalikustada (näiteks kuvada meie konkreetsel sotsiaalmeediakontol), kui postitate teavet meiega suhtluskontodel suheldes.

6. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME JA MIS PÕHIMÕTTEID JÄRGIME?

6.1. Kogume ja töötleme ainult selliseid Isikuandmeid, mis on vajalikud meie poolt määratud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
6.2. Teie Isikuandmete töötlemisel järgime kehtivate ja rakendatavate õigusaktide, sealhulgas GDPR nõudeid:
6.2.1. Kogume Teie Isikuandmeid kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ega töötle neid nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil, välja arvatud seadusega lubatud ulatuses;
6.2.2. Töötleme Teie isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;
6.2.3. Teeme kõik mõistlikud sammud tagamaks, et ebatäpsed või mittetäielikud Isikuandmed, vastavalt nende töötlemise eesmärkidele, parandatakse viivitamatult, et neid täiendataks, nende töötlemine peatataks või need hävitataks. Teil on õigus meile edastatud teavet muuta ja värskendada. Mõnel juhul (näiteks kaupade kohaletoimetamiseks) on meil vaja, et meil oleks olemas täpne ajakohane teave Teie kohta, seega võime paluda Teil perioodiliselt kinnitada, et teave, mis meil Teie kohta on, on õige;
6.2.4. Hoiame neid sellisel kujul, et Teie isikusamasust saab kindlaks teha ainult siis, kui see on vajalik eesmärkidel, milleks Isikuandmeid töödeldakse;
6.2.5. Me ei edasta ega avalda Isikuandmeid kolmandatele isikutele teistmoodi kui see on sätestatud Privaatsuspoliitikas või kohaldatavates õigusaktides;
6.2.6. Tagame, et teie Isikuandmeid käsitletakse turvaliselt ning need on kaitstud kadumise, volitamata kasutamise ja muutmise eest. Oleme rakendanud füüsilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta kogutavat teavet juhusliku või volitamata hävitamise, kahjustamise, muutmise, kaotsimineku, avalikustamise ja mis tahes muu volitamata töötlemise eest. Isikuandmete turvameetmed määratakse Isikuandmete töötlemisest tulenevaid riske arvestades.
6.2.7. Meie töötajatel on kirjalik kohustus mitte avaldada ega levitada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

7. KELLELE JA MILLAL ME TEIE ISIKUANDEID EDASTAME?

7.1. Edastame teie isikuandmeid teistele vastutavatele töötlejatele või volitatud töötlejatele ainult käesolevas privaatsuspoliitikas täpsustatud viisil.
7.2. Veebilehel ja/või sotsiaalvõrgustikes avaldatud teavet saavad vaadata teised teenuse kasutajad ja/või sotsiaalmeediakontode külastajad. E-poe teenuste kasutajatelt nõuame meie poolt kehtestatud kasutusreeglite järgimist. Samuti jätame endale õiguse esitada teie kohta teavet, kui seda nõuavad vastavalt kehtivatele seadustele õiguskaitseorganid, kriminaalvastutusele võtmiseks pädevad asutused või muud asutused, kellel on õigus anda teabe edastamise kohta kohustuslikke juhiseid..
7.3. Võime edastada teie isikuandmeid oma partneritele või konsultantidele, näiteks serverimajutuse, veebisaidi hostimise ja sisuhalduse, andmekeskuste, pilve, IT, maksete, reklaami ja turunduse, auditi ja raamatupidamise, õigus-, maksunõustamisteenuste, nõuete haldamise, tööturvalisuse , võlgade sissenõudmise, pakiveoteenuse pakkujatele. Me nõuame, et andmetöötlejad säilitaksid, töötleksid ja käsitleksid Isikuandmeid sama vastutustundlikult kui meie ja ainult vastavalt meie juhistele. Oleme kasutanud järgmisi partnereid ja andmetöötlejaid:
7.3.1. Finantsteenused, maksed, sissemaksete kogumine: Paysera LT, UAB;
7.3.2. Raamatupidamine, finantsteenused: Rivilė, UAB, Viena sąskaita, UAB;
7.3.3. Kullerid ja pakiteenused: Venipak Lietuva, UAB, DPD Lietuva, UAB, Omniva LT, UAB;
7.3.4. IT lahendused: ID group, UAB;
7.3.5. Pilvemajutusteenused: Hostinger International Limited, Bartus pro, UAB;
7.4. Oma sisu avaldamiseks sotsiaalvõrgustike kontodel edastame Isikuandmeid suhtlusvõrgustike platvormide operaatoritele. Edastame isikuandmeid järgmistele sotsiaalvõrgustike operaatoritele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP):
7.4.1. Meta Platforms Inc. (USA) (andmed edastatakse teenusepakkujale vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud EL lepingu tüüptingimustele andmete edastamiseks väljapoole EMP-d);
7.4.2. Google LLC (USA) (andmed edastatakse teenusepakkujale vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud EL lepingu tüüptingimustele andmete edastamiseks väljapoole EMP-d);
7.4.3. Tik Tok Pte Ltd. (Singapur) (andmed edastatakse teenusepakkujale vastavalt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud EL lepingu tüüptingimustele andmete edastamiseks väljapoole EMPd).
7.5. Rakendame ja täiustame pidevalt E-poodi ja Veebisaiti, pakutavaid teenuseid meie töödeldavate Isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmiseks, samuti teatud äritegevusega seotud funktsioonide täitmiseks, mis aitavad meil E-kaubanduses ostlemise ja muud teenused kättesaadavaks ja toimivaks muuta. Sel põhjusel edastame teie Isikuandmeid teenusepakkujatele, kes pakuvad IT-turbe-, hooldus- ja tehnilisi teenuseid ning sideteenuseid.
7.6. Konkursside ja mängude korraldamisel teeme koostööd partneritega ning edastame neile võitjate Isikuandmeid, et saaksime välja anda auhindu ja kingitusi. Juhul, kui võidate, võidakse teie Isikuandmed edastada meie partneritele.
7.7. Õiguskaitse- ja kohtueelse uurimise asutustele, kohtutele ja teistele vaidlustega tegelevatele asutustele, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustele ja institutsioonidele, teistele seadusega pandud ülesandeid täitvatele isikutele vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Neile subjektidele edastame õigusaktidega sätestatud või subjektide endi määratud edastamisele kuuluvat kohustuslikku teavet;
7.8. Vajadusel - ettevõtetele, kes kavatsevad osta või ostavad MB Leto projektai äri või teevad meiega ühistegevust või teevad muus vormis koostööd, samuti meie poolt asutatud ettevõtetele.

8. MILLISED ÕIGUSED TEIL ON?

8.1. Andmesubjektina on Teil Teie Isikuandmetega seoses järgmised õigused:

Teie õigus

Mida see tähendab?

Õigus olla informeeritud

Teavitame teid teie Isikuandmete töötlemisest käesolevas Privaatsuspoliitikas, mille avaldame Veebisaidil. Teatud juhtudel, soovides täpsustada, kuidas me teie Isikuandmeid töötleme, võime teile edastada eraldi teatiseid.

Juurdepääsuõigus meie poolt töödeldavatele teie Isikuandmetele

Teil on õigus paluda meil esitada teile koopia teie töödeldavatest isikuandmetest. On teatud erandeid, näiteks kui peame kooskõlastama teiste isikute õigusi, mistõttu ei pruugi te alati saada kõiki Isikuandmeid, mida me teie kohta töötleme.

Õigus Isikuandmete parandamisele

Saate vaadata ja värskendada oma isikuandmeid oma konto kaudu e-poes. Samuti on teil õigus nõuda, et me täiendaksime teavet, mis on teie arvates puudulik. Samuti on teil õigus nõuda, et me täiendaksime teavet, mis on teie arvates puudulik.

Õigus piirata Isikuandmete töötlemist

Teatud asjaoludel on teil õigus taotleda, et me piiraksime teie Isikuandmete töötlemist. See tähendab, et teie andmeid saab kasutada ainult teatud eesmärkidel, näiteks meie juriidiliste nõuete täitmiseks või meie õiguste kasutamiseks.

Õigus nõuda Isikuandmete kustutamist

Teatud asjaoludel on teil õigus taotleda, et me kustutaksime teie Isikuandmed (õigus hävitamisele ja õigus „olla unustatud“).

Õigus esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemisele, kui töötleme neid õigustatud huvi alusel. Kui Te pole nõus, saame Teie Isikuandmeid täiendavalt töödelda ainult kaalukatel õiguspärastel põhjustel, mis on ülimuslikud teie huvide, õiguste ja vabaduste ees, või selleks, et esitada, teostada või kaitsta seaduslikke nõudeid.

Õigus Isikuandmete teisaldatavusele

Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda, et me teisaldaksime teie poolt meile edastatud Isikuandmed meie organisatsioonist teise organisatsiooni või edastaksime teile teabe. See kehtib ainult teie esitatud Isikuandmete kohta. Seda õigust kasutatakse ainult siis, kui selle kasutamiseks on alust ja asjakohased meetmed tagamaks, et taotletud Isikuandmete edastamine ei põhjusta teiste isikute andmetele turvarikkumise ohtu.

Õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta

Teil on õigus oma Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse, sealhulgas profiilide koostamise eesmärgil, kuivõrd see on seotud sellise otseturundusega (teie esitatud Isikuandmete alusel, otseturunduse eesmärgil võidakse läbi viia profileerimine, et pakkuda teile individuaalselt kohandatud lahendusi ja pakkumisi. Võite igal ajal tühistada oma nõusoleku, mis puudutab Isikuandmete automatiseeritud töötlemist, sealhulgas profiilide koostamist, töötlemise viise või võite oma nõusoleku vaidlustada).

8.2. Õiguste teostamine:

8.2.1. Kui soovite kasutada mõnda oma ülaltoodud õigustest, võite meiega ühendust võtta e-posti teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
8.2.2. Turvakaalutlustel ei saa me teatud juhtudel teie taotlusi täita ilma teie isikut kontrollimata, mistõttu võime paluda teil oma isikut tõendada, näiteks esitada isikut tõendav dokument või muu teave. Pärast päringu saamist e-posti teel, olenevalt selle sisust, võime paluda teil esitada täiustatud või kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga allkirjastatud taotlus, saata taotlus posti teel või saabuda meie juurde.
8.2.3. Saate osa oma õigustest andmesubjektina ise kasutada, muutes oma E-poe konto seadeid ja sinna salvestatud teavet. Pange tähele, et kui muudate oma konto seadeid või salvestatud teavet ei pruugi E-pood töötada või töötab tõrgetega.
8.2.4. Üldjuhul me teie õiguste kasutamise eest tasu ei võta. Õigusaktid lubavad meil siiski võtta mõistlikku tasu või keelduda teie taotluse täitmisest, kui see on selgelt ebamõistlik või ülemäärane.
8.2.5. Kui Te ei soovi, et teie Isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, konkursside, küsitluste, sh profiilide koostamise eesmärgil, saate sellisest andmetöötlusest loobuda ilma keeldumise (mittenõustumise) põhjust avaldamata kirjalikult, saates e-kirja aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., või muul teile edastatud teates määratud viisil (näiteks klõpsates uudiskirjas vastaval lingil).
8.2.6. Pärast teie Isikuandmete töötlemist käsitleva taotluse või juhise saamist saadame 1 kuu jooksul alates päringu kuupäevast vastuse ja teostame taotluses täpsustatud toimingud või teavitame teid, miks me neid täitmast keeldume. Vajaduse korral võib määratud ajavahemikku pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Sel juhul teavitame teid sellisest pikendusest ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

9. UUDISED JA OTSETURUNDUS

9.1. Võime saata oma pakkumisi ja teavet meie teenuste kohta (otseturundussõnumid) teie e-posti aadressile ja/või telefoninumbrile, kui olete meile selleks nõusoleku andnud või kui teie või teie poolt esindatav organisatsioon on meie klient. Võime isikupärastada otseturundussõnumeid, kasutades teavet selle kohta, kuidas te meie teenuseid kasutate, näiteks kui sageli kasutate e-poodi, millise sõnumi inimesed avasid, millistel linkidel nad klõpsasid jne. Sellist teavet kogutakse selleks, et pakkuda teile asjakohaseid ja paremini kohandatud uudiseid.
9.2. Teie kontaktid võidakse edastada meie partneritele (töötlejatele), kes pakuvad meile uudiste edastamise või kvaliteedi hindamise teenuseid.
9.3. Kui te ei soovi enam otseturundussõnumeid saada, klõpsake palun ühel meie e-kirjade jaluses oleval lingil "Tühista tellimine" või loobuge uudiskirjades, saates meile e-kirja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
9.4. Nõusoleku tagasivõtmine ei kohusta meid automaatselt hävitama teie Isikuandmeid ega andma teile teavet meie poolt töödeldavate Isikuandmete kohta, mistõttu selleks, et saaksime ka neid toiminguid teha, peate sellise taotluse eraldi täpsustama.

10. KÜPSISED JA MUUD JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD

10.1. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui seda külastate. See võimaldab veebisaidil teatud aja jooksul teie toiminguid ja valikuid (näiteks registreerimisel kasutatud nimi, keel, fondi suurus ja muud kuvamisvalikud) "meelde jätta", nii ei pea te neid iga kord uuesti sisestama, kui selle Veebilehte külastate või selle lehti sirvite. Sarnastel eesmärkidel võidakse kasutada ka muid tehnoloogiaid, sealhulgas teie brauseris või seadmes salvestatavaid andmeid, teie seadmega seotud identifikaatoreid ja muud tarkvara. Küpsiseid kasutatakse laialdaselt, et veebisaidid töötaksid või töötaksid paremini ja tõhusamalt. Käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatakse kõiki nimetatud tehnoloogiaid "küpsisteks".
10.2. Kasutame küpsiseid teabevoogude ja kasutajate käitumise analüüsimiseks, usalduse edendamiseks ja turvalisuse tagamiseks, samuti Veebisaidi ja/või E-poe nõuetekohaseks toimimiseks, selle täiustamiseks, teie valitud seadete meeldejätmiseks, teile kuvatava sisu isikupärastamiseks, Veebisaidi sidumiseks Sotsiaalmeediakontodega.
10.3. Saate valida, kas soovite küpsiseid aktsepteerida. Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega teie arvuti või muu seadme brauserisse, saate selle ära märkida küpsiseribal, muuta kasutatava brauseri seadeid ja keelata küpsised (kõik korraga, ükshaaval, või rühmades). Kui soovite oma mobiilseadmes küpsistest keelduda, peate järgima selle seadme ametlikke juhiseid. Pange tähele, et mõnel juhul võib küpsistest loobumine aeglustada teie sirvimist internetis, piirata veebisaidi teatud funktsioonide tööd või blokeerida juurdepääsu Veebisaidile. Täpsema info leiate aadressilt http://www.AllAboutCookies.org või https://www.google.com/privacy_ads.html. Saate keelata kolmandate osapoolte küpsiste kasutamise reklaamiga seotud eesmärkidel, külastades Digital Advertising Alliance veebisaiti https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.
10.4. Võime kasutada kohustuslikke küpsiseid, mis on vajalikud Veebisaidi toimimiseks, analüütilisi küpsiseid, funktsionaalseid küpsiseid, mida kasutatakse Veebisaidi külastuste analüüsimiseks, kasutaja eelistuste meeldejätmiseks ja nende kohandamiseks Veebisaidiga, et saaksime pakkuda täiustatud funktsioone, jõudlusküpsiseid, kolmandate osapoolte küpsiseid, mida kasutavad kolmandad osapooled, reklaamiküpsiseid, mis on mõeldud teile isikupärastatud ja üldise reklaami näitamiseks:
• Kasutame Google LLC poolt pakutavat veebianalüüsiteenust Google Analytics, mis võimaldab meil analüüsida, kuidas te Veebisaiti kasutate, koostada selle analüüsi põhjal aruandeid ning planeerida ja prognoosida Veebisaidi ja teenuste toimimist. Google Analyticsi kogutud andmeid võidakse edastada ja salvestada Google LLC serverisse USA-s. Oleme Veebisaidil rakendanud IP-anonüümsuse, mistõttu Google LLC peidab teie IP-aadressi ELi liikmesriikides ja teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu allkirjastanud riikides. Saate muuta oma brauseri seadeid, et takistada Google Analyticsil teie teavet analüüsimast. Sel juhul salvestatakse teie jaoks loobumisküpsis. Kui aga kustutate kõik küpsised, võidakse kustutada ka loobumisküpsis. Samuti saate takistada Google'il küpsise poolt loodud andmete fikseerimist Veebisaidi kasutamise põhjal ja selliste andmete töötlemist, laadides alla ja installides brauseri pistikprogrammi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
• Meta Pixel: kasutatakse korduva turunduse eesmärgil, et saaksime teiega 180 päeva jooksul uuesti ühendust võtta, samuti võimaldab see tööriist selle abil kogutud infot Ads Manageri platvormil analüüsida. See võimaldab meil kuvada teile huvipõhist reklaami, kui külastate Facebooki või muid veebisaite, mis samuti seda tööriista kasutavad. Sel moel püüame kuvada teile huvipakkuvat reklaami, et meie Veebileht või pakkumised oleks teile huvitavamad. Lisateavet Meta Pixeli toimimise kohta: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.
• Kasutame Google Adsi, Google LLC pakutavat veebireklaamiteenust, mis võimaldab meil kuvada reklaame külastajatele, kes otsivad meie ettevõttega seotud märksõnu või sirvivad meie ettevõttega seotud sisuga veebisaite. Google Ads võimaldab meil luua ja hallata reklaamikampaaniaid, valida reklaamivorminguid, määrata pakkumisi klõpsude või näitamiste eest ning orienteeruda konkreetsetele asukohtadele, keeltele ja seadmetele. Reklaamikampaaniate käigus kogutud andmed võidakse edastada ja salvestada Ameerika Ühendriikides asuvasse Google LLC serverisse. Lisainfo: https://ads.google.com/intl/lt_lt/home/faq/, https://policies.google.com/technologies/ads.
• Google Tag Manager on programm, mida kasutatakse veebisaitide kasutuse analüüsiteenuste teostamiseks. Küpsise loodud teave selle kohta, kuidas te Veebisaiti kasutate (koos IP-aadressiga), edastatakse ja salvestatakse USA-s asuvasse Google LLC serverisse. Seda teavet kasutatakse selleks, et analüüsida kuidas te Veebisaiti kasutate, koostada selle operaatori jaoks aruandeid Veebisaidi populaarsuse kohta ning pakkuda muid Veebisaidi ja selle kasutamisega seotud teenuseid. Google võib edastada selle teabe kolmandatele isikutele, kui seda nõuavad kohaldatavad seadused või kui need kolmandad osapooled töötlevad teavet Google'i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google'i valduses olevate andmetega. Lisainfo: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=et .

10.5. Meie Veebisaidil kasutatavad küpsised:

Küpsise eesmärk

Küpsise nimi

Kehtivusaeg

Küpsise nõusoleku staatus

Cookie Consent

1 aasta

Serveri suhtlus Veebisaidiga

Hex (32)

1 aasta

Inimeste ja robotite eraldamine

Rc::a

Alaline

Inimeste ja robotite eraldamine

Rc::c

Seanss

Küpsiste nõusoleku aktiveerimine erinevatele veebisaitidele

CookieConsentBulkSetting-#

1 aasta

Kasutatakse Google Analyticsit kordumatu ID registreerimiseks, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks, kui külastajad veebisaiti kasutavad

_ga

2 aastat

Google Analyticsit kasutatakse päringute sageduse vähendamiseks

_gat

1 päev

Kasutatakse Google Analyticsit kordumatu ID registreerimiseks, mida kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks, kui külastajad veebisaiti kasutavad

_gid

1 päev

Kasutatakse andmete saatmiseks Google Analyticsisse külastaja seadme ja käitumise kohta. Jälgib külastajat seadmetes ja turunduskanalites.

collect

Seanss

Seda küpsist kasutab Facebook kasutaja käitumise ja eelistuste põhjal erinevatel veebisaitidel reklaami määramiseks. Küpsis sisaldab krüpteeritud ID-d, mis võimaldab Facebookil tuvastada kasutaja erinevatel veebisaitidel

_fbc

3 kuud

Kasutab Facebook mitmesuguste reklaamitoodete, näiteks reaalajas kolmandate osapoolte pakkumiste edastamiseks.

_fbp

3 kuud

Kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas külastaja kavatseb hiirekursorit liigutades lehelt lahkuda. See võimaldab veebisaidil käivitada teatud hüpikaknad, et hoida külastajat veebisaidil või muuta ta kliendiks.

ads/ga-audiences

Seanss

11. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

11.1. Kui teil on selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimusi, võite meiega alati ühendust võtta järgmistel kontaktidel:
E-posti teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;
Aadressil: Verkių tn 27, LT-09108, Vilnius, Leedu;
Telefoni teel: +370 655 1200.

11.2. Kui teil on kaebusi või soovite esitada ametliku kaebuse selle kohta, kuidas me teie Isikuandmeid töötleme, võtke ühendust ülaltoodud e-posti aadressil, esitades võimalikult palju teavet. Teeme teiega koostööd ja proovime kõik probleemid viivitamatult lahendada.

11.3. Lisaks saate alati esitada kaebuse meie järelevalveasutusele – Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile, rohkem infot ja kontaktandmed leiate inspektsiooni kodulehelt (https://vdai.lrv.lt/). Püüame kõik vaidlused kiiresti ja rahumeelselt lahendada, seega kutsume teid esmalt meiega ühendust võtma.