+372 5323 3732  
I-IV: 10.00-20.00, V: 10.00-18.30
toode(t) 0,00 € eest
0
toode(t) 0,00 € eest
0

KAMADO BONO GRILLIDELE KEHTIB PIIRATUD GARANTII KOGU NENDE KASUTUSAJA JOOKSUL.

Vastavalt allpool ära toodud tingimustele ja sätetele garanteerib Kamado BONO esmaostjale, et Kamado BONO poolt valmistatud või tarnitud keraamilised grillid, mida kasutatakse tavatingimustes, ei ole tootmis- ega materjalidefektidega. Garantii antakse alates grilli esmaostjale müümise päevast järgmiste tähtaegadega: piiramatu garantii kehtib grillimisruumi keraamilisele kerele, keraamilisele tulerestile, tulerõngale ja keraamilistele tarvikutele. 1-aastane piiratud garantii kehtib kõigile metallosadele, grilli lisatarvikutele ja külgriiulitele. Grill-termomeetritel, klaaskiust tihendil on 2-aasta piiratud garantii. Tasku- ja digitaalsetel termomeetritel on 1-aastane piiratud garantii, ning digitaalsel termomeetri sondidel on 6-kuuline piiratud garantii. Juriidilistele isikutele, kes kasutavad grilli ärilisel otstarbel, kehtib üheaastane (1-aastane) garantii keraamilisele korpusele ning kõigile keraamilistele ja metallist osadele ja lisatarvikutele. Garantii kehtib ainult toote registreerimisel SELLEL LEHEKÜLJEL. Mistahes mõrad või muud kahjustused keraamiliste grillide viimistluses, mis on avastatud ostu käigus, tuleb märkida originaalsele ostukviitungile. Garantiid ei kohaldata kriimustustele, mõlkidele, mõranemisele, pragunemisele ega väikestele kosmeetilistele välistele glasuurimõradele, mis grilli tööd ei mõjuta ning on täiesti ohutud. Niisugused mõjurid nagu kloor, tööstussuits, kemikaalid, väetised, kõrge niiskustase, murupestitsiidid ja sool võivad grilli metallivärvi ja kattematerjale kahjustada. Seepärast ei kehti grilli metall-, malm- ja roostevabast terasest osadele kohaldatav garantii ROOSTE, OKSÜDATSIOONI, PLEEKUMISE ja muude DEFEKTIDE korral. Käesolev garantii ei ole teistele omanikele ülekantav.

REGISTREERIGE OMA GRILL NÜÜD | VAJUTAGE SIIA

Juhul, kui ükskõik missugune toode, millele käesolevat garantiid kohaldatakse, on defektne, parandatakse niisugune toode või vahetatakse see Kamado BONO valikul sarnase uue toote või uue osa vastu välja. Vastavalt käesolevale garantiile võtab Kamado BONO endale vastutuse parandustööde ja (või) osade vahetamise eest. Pretensiooni esitamisel peab ostja kahju hindamiseks toote defekte pildistama.
Vastavalt Kamado BONO garantiile ei kuulu parandamisele toote välise glasuuri kriimustused, mõlgid, mõrad, praod ega muud väikesed kosmeetilised defektid, mis grilli tööd ei mõjuta.

Käesolevat garantiid ei kohaldata, kui defektid on tekkinud toote vale paigaldamise või sobimatu hoolduse tõttu, juhiseid eirava või mitteotstarbekohase kasutamise tõttu ning samuti toote hoidmise tõttu sobimatus keskkonnas. Käesolevat garantiid ei kohaldata, kui defektid on tekkinud toote loomuliku kulumise, õnnetusjuhtumite, loodusõnnetuste, toote ebaseadusliku remondi, ning toote või selle osade muutmise või ümbertegemise tõttu. Käesolevat garantiid ei kohaldata, kui keraamilise grilli praod või mõrad tekkisid pärast toote müümist esmaostjale. Kamado BONO ei võta endale vastutust viivituse ega garantiikohustuste täitmata jätmise eest, mis on põhjustatud ootamatust sündmusest või juhtumist, mida Kamado BONO kontrollida ei saa. Garantii tühistatakse, kui grillile või selle sisemusse on valatud mistahes vedelikke, kaasa arvatud ka süütevedelik. Garantii tühistatakse, kui grillis on kasutatud halge või muud sobimatut kütust; grillis tuleb kasutada kõrge kvaliteediga puusütt, selle süütamiseks aga kuivi süütekuubikuid. Keraamilise grilli kaitsekihti võivad kahjustada ained või tingimused, mille eest Kamado BONO vastutust ei võta. Kamado BONO kasutab roostekindlaid materjale, kuid garantiid ei kohaldata grilli metallosade roostetamise või oksüdeerumise korral, välja arvatud siis, kui on kahjustatud grilli struktuurne terviklikkus.

Käesolevat garantiid ei kohaldata, kui toode on ostetud volitamata tarnijatelt ja (või) kolmandatelt osapooltelt. Garantiid kohaldatakse ainult juhul, kui toode on ostetud volitatud esindajatelt, kes on ära toodud kamadobono.lt veebilehel.
Käesolevat garantiid ei kohaldata grilli kasutamisel ärilisel või muul sarnasel otstarbel. Käesolev garantii hõlmab grilli tavalist igapäevast kasutamist ja hooldust.

Kamado BONO ei võta endale vastutust viivituse ega garantiikohustuste täitmata jätmise eest, mis on põhjustatud ootamatust sündmusest või juhtumist, mida Kamado BONO kontrollida ei saa, kaasa arvatud, kuid mitte ainult loodusõnnetused, tulekahjud, riiklikud piirangud või kitsendused, streigid, transpordiviivitused ja piiratud materjalivarud.

See on Kamado BONO ainugarantii. Kamado BONO ei võta mingil juhul vastutust mingite muude otseste ega kaudsete garantiide eest, kaasa arvatud kaudsed garantiid toote äriliste omaduste ja konkreetseteks eesmärkideks sobivuse osas.

Käesolevat garantiid ei kohaldata ning Kamado BONO ei võta vastutust kahju eest, mille on põhjustanud viivitus, tegevuse peatamine või ebamugavused, ning mistahes juhusliku, tahtliku ja/või tegevuse tulemustest johtuva kahju eest. Ostja ainuõigus antud garantii rikkumise osas piirneb toote või selle osade remondi või välja vahetamisega käesolevas garantiis ära toodud korras.

Mõnedes riikides ei ole garantii kehtivuspiirangud lubatud või ei kohaldata piiranguid juhusliku ja/või tegevuse tulemustest johtuva kahju osas, seepärast ei pruugi eelnevalt ära toodud piirangud või erandid Teile kehtida. Siin esitatud garantiis on üles loetletud kõik õigused, kuid Teile võidakse kohaldada muid õigusi, mis on igas riigis erinevad. Kamado BONO ei volita mingeid füüsilisi ega juriidilisi isikuid Kamado BONO nimel Kamado BONO toodete müügi või ostmise eest vastutust võtma. Volitamata müüjatelt ostetud Kamado BONO toodetele garantiid ei kohaldata. Juhul, kui Teil on volitatud müüjate isikusamasuse kindlaks tegemise osas küsimusi, palun võtke enne toote ostmist Kamado BONOga ühendust.
Garantiisse puutuva pretensiooni esitamiseks palun pöörduge Kamado BONO administratsiooni poole. http://kamadobono.lt/index.php/lt/kontaktai