+372 5323 3732  
I-IV: 10.00-20.00, V: 10.00-18.30
toode(t) 0,00 € eest
0
toode(t) 0,00 € eest
0

MB Leto projektai esinduses ja ametlike partnerite kauplemispunktides Eestis, (edaspidi müüja) ostetud Kamado Bono grillidele (edaspidi grillid) kehtib alates 01.12.2023 vastavalt Kamado Bono grillide BONO CARE kaitsereeglitele (edaspidi reeglid) BONO CARE kaitse järgmistel tingimustel.

1.                   Kaitse kehtib grillimudelitele Minimo, Media, Grande, Limited.

2.                   Kaitse hõlmab järgmisi juhtumeid.

2.1.                Grilli vargus või rikkumine sissemurdmisel Kamado Bono grilli ostja (edaspidi ostja) alalisse elukohta või talle omandiõiguse alusel kuuluvale maa-alale.

2.2.                Grilli rikkumine, mille tagajärjel ei ole seda enam võimalik kasutada, Grilli lõhkumine loodusõnnetuse või grilli omaniku järsu ja ettenägematu tegevuse tõttu.

3.                   Kaitse kehtib ühele juhtumile ühe aasta jooksul, arvestades grilli ostmise hetkest.

4.                   Kehtivuse territoorium – Eesti territoorium.

5.                   Kaitse kehtib MB Leto projektai esinduses ja ametlike partnerite kauplemispunktides Eestis alates 01.12.2023 ostetud grillidele.

6.                   Ei kohaldata mingeid mahaarvamise või kulumise tingimusi, kuid ostja peab katma uue grilli või selle osade saatmiskulud, mis määratakse individuaalselt vastavalt ostja elukohale.

7.                   Reeglites ettenähtud juhtumi korral asendatakse grill samamoodi uuesti või paremini komplekteeritud uue grilliga. Kui kahjustatud on ainult grilli vahetatavad osad, saadetakse ostjale ainult need osad ning nende asendamise eest vastavalt müüja antud juhistele vastutab ostja ise. Transpordikulud kannab ostja.

8.                   Müüja otsustab pärast olukorra hindamist, kas piisab üksikute osade asendamisest või tuleb vahetada terve grill uue vastu.

9.                    Kaitse kehtib:

9.1.              Piirdega ümbritsetud, alaliselt elamiseks kasutatavatel maa-aladel. Kui ala on piiratud vähemalt 1 (ühe) meetri kõrguse piirdega, ei ole grilli lukustamine vajalik.

9.2.               Piirdega ümbritsemata, alaliselt elamiseks kasutatavatel maa-aladel. Kui grilli hoitakse piirdeta maa-alal, peab see maksimaalsete ohutustingimuste tagamiseks olema lukustatud või muul viisil kinnitatud, ostjal peavad olema tõendid (visuaalsed), et seda on tehtud.

10.                  Grilli lõhkumise korral tuleb rikutud grill ja kõik selle osad hoida alles selleks, et Bono Care meeskond saaks kahju hinnata. Grilli väljavahetamise korral võetakse rikutud grill vastu ainult juhul, kui see on täielikult komplekteeritud, nii nagu oli ostmise ajal, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

11.                 Kaitse kehtib ainult füüsilistele isikutele.

12.                 Ostja kohustused reeglite kehtimise ajal.

12.1.              Ostja peab käesolevatest eeskirjadest tuleneva nõude rakendamise vältimiseks võtma tarvitusele kõik vajalikud ja mõistlikud ettevaatusabinõud kahju ennetamiseks või vähendamiseks.

12.2.              Ostja peab järgima ohutusmeetmeid ja kasutama grilli õigesti.

12.3.              Esimese tööpäeva jooksul pärast juhtumist teadasaamist peab ostja teavitama sellest Kamado Bono esindust e-posti teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. / saates fotod rikutud grillist ja grilli ostudokumendi koopia.

12.4.              Varguse korral on lisaks nõudele teavitada juhtumist esimese tööpäeva jooksul pärast sellest teadasaamist Kamado Bono esindust vaja 24 tunni jooksul pärast juhtumist teadasaamist pöörduda ka politsei poole. Bono Care kaitse ei ole kehtiv, kui vargusest ei ole teavitatud politseid ja juhtum ei ole registreeritud kirjalikult.

12.5.              Juhtumi korral peavad olemas olema grilli ostudokumendid, st arve ja/või kassatšekk.

12.6.              Tuleb esitada müüjale kõik tema nõutud dokumendid juhtumi asjaolude uurimiseks ja muude juhtumi uurimisega seotud nõuete täitmiseks.

13.                 Müüjal on õigus grilli või selle osi mitte vahetada:

13.1.              kui Ostja ei teavitanud juhtumist kirjalikult Kamado Bono esindust ega vargusest politseid käesolevates eeskirjades sätestatud tähtaja jooksul;

13.2.              kui kahju on tekitatud grillile, millele ei ole tagatud eeskirjadele vastavad, nõuetekohased ohutustingimused;

13.3.              kui ostja püüdis eksitada, võltsides fakte, mis mõjutavad juhtumi põhjuste kindlakstegemist, ning esitas ebaõigeid andmeid;

13.4.              kui ostjal puudub grilli ostuarve ja/või ostutšekk.

14.                  Müüja peab grilli või selle osa välja vahetama hiljemalt 30 päeva jooksul pärast kogu sündmuse fakti, asjaolude ja tagajärgede kindlakstegemiseks vajaliku teabe saamist.

15.                 Kui müüja keeldub grilli või selle osade vahetamisest, põhjendab ta sellist otsust ostjale kirjalikult 20 päeva jooksul alates vastava otsuse vastuvõtmisest.

16.                  Kui ilmnevad asjaolud, et ostjalt müüjale esitatud ebaõigete või võltsitud andmete tõttu on grill või selle osad asendatud uutega, on müüjal õigus nõuda ning ostja on kohustatud hüvitama müüjale uue grilli hinnale või uute grilliosade hinnale vastava summa kohe pärast sellise asjaolu avastamist.

17.                 Kõik reeglite täitmisega seotud erimeelsused lahendatakse vastastikuste läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel saab vaidluse lahendada kohtuväliselt või kohtus vastavalt selle riigi seadustele, kus grill osteti.